Specijalizirani oglasnik za zemljišta

Javite se ako ste agencija i želite da se i vaši oglasi prikazuju na ovom oglasniku.
 
Novi oglasi:
 
Zemljište za gradnju kuće
Pronalazak idealnog zemljišta za gradnju kuće nije lagan zadatak.
Osim lokacije i površine ima još nekoliko važnih stvari na koje treba paziti.
Kuća će ostati još generacijama iza onog koji je gradi tako da je važno napraviti dobru pripremu i istražiti sve moguće nedostatke prije konačne odluke o kupnji zemljišta.


Odvjetnici i pravni status građevinskog zemljišta
Status svakog zemljišta odnosno zemljišnih čestica moguće je provjeriti u "katastru" i "gruntovnici".
U katastru se vidi posjedovno stanje, a u gruntovnici vlasništo.
Sve je detaljno objašnjeno na oss.uredjenazemlja.hr
Kod kupnje zemljišta mudro je angažirati odvjetnika koji će pravno pratiti cijelu transakciju te ukazati na moguće pravne poteškoće ("tereti") na česticama ili neskladu između dviju gore navedenih evidencija. Zemljišne parcele mogu biti opterećene hipotekom ili netko može ima pravo prolaza (služnost) preko njih. Oboje je veliki problem i potrebno ih je riješiti ukoliko postoje.
U zemljišnim knjigama se može vidjeti i kakvi su pristupi željenoj parceli.
Preporuka je da postoji službeni (ucrtani) put kako se pristup ne bi konzumirao preko vlasnički tuđe parcele.


Susjedstvo sadašnje i buduće
Potrebno je zatražiti lokacijsku informaciju kako bi se vidjela namjenom prostora i uvjetima provedbe zahvata u prostoru iz prostornih planova na određenom zemljištu.


Oblik i veličina parcele, orijentacija, dozvoljena izgrađenost i katnost
Veličina parcele je važna, plaćaju se "kvadrati" zemljišta. Međutim, sam oblik zemljišta je jednako važan. Idealan oblik zemljišta za izgradnju kuće je kvadratnog ili blago pravokutnog oblika. Preusko zemljište će možda biti prepreka za realizaciju samog projekta.
Treba voditi računa i na orijentaciju zemljišta s obzirom na oblik.
Najbolja veličina zemljišta za izgradnju kuće je 500-700 m2. Naravno, sve ovisi o prostornim planovima.
Na zemljištu se ne može izgraditi objekt kakav netko želi. Postoji regulativa o dozvoljenoj izgrađenosti i iskorištenosti parcele, ali i katnosti objekta. Za sve to je potrebno angažirati arhitekta koji je upoznat s važećim propisima za traženu lokaciju.


Infrastruktura
Potrebno je utvrditi postojanje osnovnih komunalnih usluga, struja, voda i kanalizacija te plina kao bonus. Ako ih nema u blizini, treba ukalkulirirati troškove njihovog dovođenja do željenog zemljišta.
Nekima je važan mir pa žele biti što dalje od velikih prometnica, trgovačkih lanaca, industrije i škola. Ne žele blizu niti druge urbane sadržaje.
S druge strane drugi žele upravo to i svatko treba vidjeti što mu najviše odgovara.
U urbanističkom planu treba vidjeti da li će trenutni mir biti narušen budućom izgradnjom novih sadržaja.


Zašto kod nekih oglasa nije istaknuta namjena?


Agencije nemaju unificirane načine označavanja namjene zemljišta. Neke označavaju opisno, neke službenim oznakama (npr. T1, T2, T3,..). Nastojimo da što više oglasa ima upisanu namjenu.